I Sesja Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

w dniu piątek, 23 listopada 2018, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór komisji skrutacyjnej.

Głosowanie (Wybór komisji skrutacyjnej.)

6.Wybór Przewodniczącego Rady.

7.Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

8.Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.

9.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

10.Zamknięcie obrad I sesji.