II Sesja Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

w dniu środa, 5 grudnia 2018, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 23 listopada 2018 r

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże, b) ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże c) ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Dobrzyniewo Duże, d) ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże, e) ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże, f) wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dobrzyniewo Duże do Zgromadzenia Zawiązku Gmin „Czyste Środowisko”, g) powołania przedstawiciela Gminy Dobrzyniewo Duże do Komisji Rewizyjnej Związku Gmin „Czyste Środowisko” h) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, i) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, j) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

Głosowanie (-powołania kandydata Kitlas Janusz d...)Głosowanie (-powołania kandydata Sobolewski Janu...)Głosowanie (-powołania kandydata Sokół Iwona do...)Głosowanie (a) ustalenia składu osobowego Komisji Re...)Głosowanie (-powołania kandydata Pieśniak Marius...)Głosowanie (-powołania kandydata Pogorzelska Kat...)Głosowanie (-powołania kandydata Rybołowicz Wojciech...)Głosowanie (-powołania kandydata Naumnik Sylwia...)Głosowanie (b) ustalenia składu osobowego Komisji sk...)Głosowanie (-powołania kandydata Pogorzelska Katarzy...)Głosowanie (-powołania kandydata Szymańska – Skowron...)Głosowanie (-powołania kandydata Kozakiewicz Janina...)Głosowanie (-powołania kandydata Tofiło Daniel do sk...)Głosowanie (-powołania kandydata Lewkowski Ireneusz...)Głosowanie (-powołania kandydata Woźniewska Grażyna...)Głosowanie (-powołania kandydata Lenczewski Wojciech...)Głosowanie ( c)ustalenia składu osobowego Komisji...)Głosowanie (-powołania kandydata Szymańska – Skowron...)Głosowanie (-powołania kandydata Kozakiewicz Janina...)Głosowanie (-powołania kandydata Lenczewska Beata El...)Głosowanie (-powołania kandydata Tofiło Daniel do sk...)Głosowanie (-powołania kandydata Naumnik Sylwia do s...)Głosowanie (-powołania kandydata Rybołowicz Wojciech...)Głosowanie (-powołania kandydata Woźniewska Grażyna...)Głosowanie (d) ustalenia składu osobowego Komisji Sp...)Głosowanie (- głosowanie w sprawie przyjęcia poprawk...)Głosowanie (e) ustalenia przedmiotu działania komisj...)Głosowanie (-powołania kandydata Anna Szeligowska do...)Głosowanie (-powołania kandydata Szymańska – Skowron...)Głosowanie (-powołania kandydata Sokół Iwona do Zgro...)Głosowanie (f) wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dob...)Głosowanie (g) powołania przedstawiciela Gminy Dobrz...)Głosowanie (h) regulaminu dostarczania wody i odprow...)Głosowanie (i) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad...)Głosowanie (Wniosek radnej Karoliny Szymańskiej – Sk...)Głosowanie (j) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy ...)

6.Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.

7.Wolne wnioski i informacje

8.Zamknięcie obrad sesji